Sprint review meeting

Een sprint review meeting wordt gehouden aan het einde van elke sprint. Deze informele bijeenkomst is bedoeld om terug te kijken op wat er behaald is en waar nodig de Product Backlog aan te passen. Bij deze meeting zijn ook alle belanghebbenden van het project aanwezig, die hier de kans hebben om feedback te geven. Met deze feedback kan vervolgens rekening worden gehouden in het vervolg van de productontwikkeling.

sprint review scrum

Hoe lang duurt de meeting

De sprint review duurt maximaal 4 uur, maar duurt vaak minder lang voor kortere sprints. De Scrum Master zorgt ervoor dat deze meetings worden ingepland en dat iedereen het doel van de meeting begrijpt.

Belangrijke elementen van de meeting

De volgende elementen staan centraal:

  • Aanwezig zijn het Scrum team en de belanghebbenden, die uitgenodigd worden door de Product Owner.
  • De Product Owner vertelt welke items uit de Product Backlog zijn uitgevoerd, en welke taken misschien niet af zijn.
  • Het Scrum team vertelt wat er goed ging tijdens de sprint, welke mogelijke problemen er waren en hoe die zijn opgelost.
  • Het Scrum team laat zien wat ze hebben gedaan tijdens de sprint en beantwoordt hier vragen over.
  • De Product Owner laat de huidige Product Backlog zien.
  • Er wordt gekeken of de belangrijke items in de Product Backlog ook nog steeds de belangrijkste zijn.

Het resultaat van de Scrum Sprint Review meeting

Het eindresultaat van de sprint review is een herziene Product Backlog op basis waarvan de items voor de volgende sprint bepaald gaan worden.

Sprint Review vs Retrospective

Wat is het verschil tussen de sprint review en de retrospective? De sprint review is een acceptatietest van het geleverde werk tijdens de laatste sprint. Het Scrum team presenteert het werk aan de belanghebbenden. De Sprint Retrospective is een reflectie op wat er goed ging en wat er in de volgende sprint beter kan.

In het kort kun je zeggen dat de Review focust op het maximaliseren van de klantwaarde, en de Retrospective is gefocust op voortdurende verbetering van het proces.

Animatie van de Sprint Review


Ook interessant: