Definition of Done

Wanneer een Product Backlog item af is en onder het kopje ‘done’ op het takenbord is beland, moet het voor iedereen duidelijk zijn wat er verstaan wordt onder ‘done’. De teamleden moeten het eens zijn over wanneer iets als ‘af’ beschouwd wordt: de definition of done.

Als er meerdere teams werken aan een product – ook wel Scrum of Scrums genoemd-, dan moet de definition of done in overeenstemming met alle teams vastgesteld worden. Al het werk dat gedaan moet worden voor een bepaald Product Backlog item moet terugkomen in de definitie. Eigenlijk is het dus een soort checklist. Hoe gedetailleerder, hoe beter; er kan dan geen onduidelijkheid over iets ontstaan.

Deze definition of done is ook een belangrijke factor in het bepalen hoeveel Product Backlog items er opgepakt kunnen worden in een sprint, omdat het inzicht geeft in de hoeveelheid werk een item met zich meebrengt.

Een uitgebreidere post over de Definition of Done vind je hier.
definition-of-done

Ook interessant: