Het Ontwikkelteam: uitleg bij de rol

Het Ontwikkelteam bestaat uit professionals die werken aan de taken die horen bij de ontwikkeling van het product. Deze taken worden voorafgaand aan elke sprint bepaald in overleg met de Product Owner, die de taken selecteert op basis van de Product Backlog. Aan het eind van de sprint is het de bedoeling dat het Ontwikkelteam alle taken die geselecteerd waren heeft uitgevoerd.

scrumteam

Kenmerken van een Ontwikkelteam

Het Ontwikkelteam heeft een aantal kenmerken:

  • Het team is zelforganiserend. Niemand vertelt het team hoe de geselecteerde Product Backlog items uitgevoerd moeten worden, ook de Scrum Master niet.
  • Er is een grote mate van persoonlijk leiderschap. Voor meer informatie, zie deze training persoonlijk leiderschap.
  • Het team is cross-functioneel. De leden van het team moeten samen minimaal 80% van de vaardigheden bezitten om de taken te kunnen uitvoeren.
  • Het team is één. Het is niet toegestaan subteams te maken; het team blijft te allen tijde bij elkaar.
  • Het team is samen verantwoordelijk. Als bepaalde taken worden uitgevoerd door iemand binnen het team die daar de benodigde vaardigheden voor heeft, is het team alsnog gezamenlijk verantwoordelijk voor het eindresultaat.

Grootte van het Ontwikkelteam

Hoe groot het Ontwikkelteam moet zijn hangt natuurlijk af van de organisatie en het project. Over het algemeen geldt dat een team moet bestaan uit 3 tot 9 leden. Minder dan drie mensen in het team verkleint de interactie, wat resulteert in lagere productiviteit. Daarnaast kan het zijn dat bepaalde vaardigheden dan geen onderdeel van het team zijn, waardoor er tegen problemen wordt aangelopen. Meer dan 9 mensen in het team vereist te veel coördinatie en zorgt voor te veel complexiteit. De Product Owner en de Scrum Master behoren niet tot het Ontwikkelteam, behalve als zij ook taken uit de Product Backlog uitvoeren.

Check ook eens onze Scrum animaties

Ook interessant: