Product Goal 

In de vernieuwde Scrum Guide 2020 werden drie verschillende commitments toegevoegd aan de artefacten, de Product goal – ook wel Productdoel genoemd – is echter volledig nieuw in deze gids.

  • De Product Goal is de commitment voor de Product Backlog
  • Sprint Goal is de commitment voor de Sprint Backlog
  • Definition of done is de commitment voor het Increment

De laatste werd toegevoegd om de Product Backlog van meer context te voorzien. Het voorziet het team van een reden waarom ze al het werk aan het doen zijn. Het kan echter ook gebruikt worden om aan te geven wat het Scrum Team aan het doen is.

De Scrum Guide voorziet geen details omtrent het Productdoel en biedt zo de kans aan de teams om de goal aan te passen aan hun specifieke context.

De Product Goal heeft de volgende eigenschappen:

  • Er is slechts één Productdoel voor de Product Backlog op één bepaald moment, daarom moet het Productdoel duidelijk en beknopt zijn.
  • Een Product Goal kan compleet zijn zonder dat alle Product Backlog items zijn voltooid. Het is aannemelijk dat als er waarde wordt geleverd door een serie van Sprints, dat de context van het Productdoel verfijnd zal worden.
  • Een Product Roadmap zorgt vaak voor een richtinggevend plan voor het realiseren van het Productdoel. Dit is uiteraard afhankelijk van de context, aangezien het mogelijk is dat dit plan reeds voldoende wordt beschreven in de Product Roadmap.
  • Tijdens de Sprint Review word het Increment in de context van de Sprint Goal en de Product Goal geëvalueerd. Het biedt ruimte voor bevindingen omtrent de vooruitgang richting het productdoel. Deze bevindingen kunne ook nuttig zijn in de Sprint Planning, omdat ze helpen bij het creëren van focus en het nemen van beslissingen over de volgende Sprint.
  • De ontwikkeling van het Productdoel evolueert mee met de definitie van de Product Backlog en het helpt deze te sturen.
  • Tijdens het creëren van de Incrementen, beweegt het product stapsgewijs richting het Productdoel.

Kan de Product Goal veranderen tijdens een sprint?

Net als bij het Sprintdoel, verandert het Productdoel zelden of niet tijdens een Sprint. Het is mogelijk dat het Scrum Team tijdens het traject iets ontdekt dat het Productdoel ongeldig maakt, op dezelfde manier dat een Scrum Team iets kan ontdekken dat het Sprintdoel ongeldig maakt. Wanneer dat gebeurt, zal de situatie of de omgeving waarin het team werkt een invloed hebben op wat er vervolgens gebeurt. Sommige teams zullen de Sprint stoppen (wat de beslissing van de Product Owner is) en teruggaan naar de stakeholders en hun bevindingen presenteren. Andere Scrum Teams zullen het Productdoel verfijnen en het Sprintdoel valideren bij de volgende Sprint Review. Andere Scrum Teams zullen dan weer iets anders doen. De Scrum Gids beschrijft niet precies wat er in deze situaties gebeurt, het heeft immers de overtuiging dat het Scrum Team de juiste beslissing zal nemen, afhankelijk van de situatie.

 Wie bepaalt het Productdoel?

Het Productdoel maakt deel uit van de Product Backlog waar de Product Owner verantwoordelijk voor is. De Scrum Guide beschrijft duidelijk de verantwoordelijkheden van de Product Owner als: “Het ontwikkelen en expliciet communiceren van het Productdoel.”

Wat is de relatie tussen Productdoel en Visie?

In de 2017 versie van de Scrum Guide wordt de visie slechts één keer genoemd in het kader van de Increment.

“Het increment is een stap in de richting van een visie of doel.”

In de Scrum guide 2020 is de verwijzing naar visie verwijderd en is het Productdoel toegevoegd om het Scrum-team meer duidelijkheid en focus te geven. In de kern is Scrum nog steeds een kader om teams aan te moedigen om stapsgewijs vooruitgang te boeken naar een doel en dat is niet veranderd. Afhankelijk van de situatie kan er nog steeds een visiedocument zijn dat het Productdoel in meer detail beschrijft of de Productvisie beschrijft het verhaal op een manier waarbij het Productdoel de eerste stap is naar die veel grotere visie.

Context is alles bij het gebruik van termen als visie, missie en strategie. Elke organisatie of persoon heeft zijn eigen context hebben wanneer deze woorden worden gebruikt. Het Productdoel is het minimale dat een Scrum-team nodig heeft om aan de slag te gaan en te werken aan hun Product Backlog.

Ook interessant