Wat is SAFe?

SAFe, het Scaled Agile Framework, is misschien wel het bekendste opschaalmodel voor organisaties die Agile werken. SAFe is een raamwerk voor grote organisaties waar veel teams werken aan meerdere complexe producten in een steeds veranderende omgeving. Het SAFe raamwerk zorgt ervoor dat een organisatie snel kan reageren op veranderingen, efficiënt klantwaarde kan herkennen en de kwaliteit van een altijd veranderend product kan verhogen. Binnen Nederland wordt SAFe bijvoorbeeld al gebruikt bij Air France KLM, Philips en de Belastingdienst.

De 4 kernwaarden

SAFe is een opschaalmethode waarbij Scrum, Kanban, Lean en DevOps worden gecombineerd en naast elkaar worden gebruikt. Zo kan je een grote organisatie zo indelen dat er altijd Agile gewerkt kan worden. SAFe heeft vier kernwaarden die de idealen en overtuigingen van SAFe bepalen. Deze zijn:

 1. Alignment (uitlijning), organisaties die intern niet op één lijn staan kunnen problemen krijgen. Het is moeilijk om beslissingen te nemen en om in te spelen op onverwachte veranderingen. Als niet alle neuzen dezelfde kant op staan kom je nergens. Alignment is in SAFe belangrijk omdat bij een Agile organisatie er altijd rekening moet worden gehouden met verandering en onvoorziene problemen.
 2. Built-in Quality (ingebouwde kwaliteit), kwaliteit van een product wordt niet pas later na inspectie toegevoegd. Dit moet er het gehele proces al ingestopt worden. Omdat er vaak in stapjes gewerkt wordt moet er altijd op de kwaliteit van het werk gelet worden.
 3. Transparancy (transparantie), zonder transparantie zijn feiten maar meningen en worden er beslissingen genomen op basis van onderbuikgevoelens. In SAFe is transparantie heel belangrijk.
 4. Program Execution (uitvoering), het belangrijkste is natuurlijk dat er waarde wordt geleverd door de organisatie. SAFe vind daarom de uitvoering van processen en het daadwerkelijk produceren heel belangrijk. Door middel van Agile teams en een Agile Release Train (ART) kan er echt gewerkt worden.

kernwaarden SAFe

3 SAFe niveaus

Sinds SAFe 5.0 wordt er gewerkt met 3 niveaus. Waar dit eerst Team, Program, Business Solution en Lean Portfolio Management waren, zijn Team en Program nu gecombineerd tot Essential. Als organisatie is het niet nodig om meteen geheel over te stappen op SAFe, dit kan stapsgewijs op basis van opgedane ervaringen. Dat is natuurlijk wel zo Agile.

 • EssentialIn Essential zitten de minimale verantwoordelijkheden en taken die bij SAFe gebruikt worden om via Agile teams en een Agile Release Train te kunnen produceren. Een Agile team is zelforganiserend en bestaat uit een Product Owner, Scrum Master en Developers. Met Scrum of Kanban worden en producten opgeleverd. Als er meerdere Agile teams bij SAFe samenwerken in een organisatie, dan werken ze samen in een Agile Release Train (ART). Op die manier wordt er een Continuous Delivery Pipeline gecreëerd. Er wordt dus telkens weer een deel van een product opgeleverd.
  Er wordt bij SAFe gewerkt in Programs. Elk Program kent vijf iteraties en in de eerste vier iteraties wordt een deelproduct opgeleverd. Hierbij zijn er een paar actoren belangrijk.

  • De Product Manager is verantwoordelijk voor de Program Backlog en het product, deze zorgt ervoor dat de juiste features worden opgenomen en dat er correct aan het product gewerkt wordt.
  • De Release Train Engineer houdt de ART op het rechte spoor. Hij is verantwoordelijk voor het gehele proces en zorgt ervoor dat er correct via SAFe gewerkt wordt.
  • Voor de techniek eromheen is de System Architect van belang.

  In de vijfde iteratie is er tijd voor een IP-iteration. Dit is de innovatie en planning iteratie. Er wordt niet aan een deelproduct gewerkt, maar de teams gaan aan zichzelf werken om creatieve ideeën te bedenken.

  De oplevering van een product wordt een Program Increment (PI) genoemd. Om de 3 maanden houden alle teams in een ART een PI planning. Daar wordt de koers voor toekomstig werk uitgestippeld. Elk team maakt hier een plan met wat er gaat worden opgeleverd en gaat daarna aan de slag. Dit doen ze telkens vier keer

 • Large Solution: Als één ART niet genoeg is, dan kunnen meerdere ART’s samenwerken aan de ontwikkeling van een product. Hier gaat het om honderden medewerkers. Om meerdere ART’s naast elkaar aan hetzelfde product te kunnen laten samenwerken is er een goede coördinatie vereist. De coördinatie vind daarom plaats op een hoger niveau. De Solution Train Engineer is hier verantwoordelijk voor het proces, het Solution Management voor het product en de Solution Architect is verantwoordelijk voor de techniek. Er wordt dan een hogere laag met Agile leiderschap geïntroduceerd in de organisatie.
 • Portfolio: Op het hoogste niveau worden Agile en Lean principes toegepast in de strategie van de gehele organisatie. Zo kan er als gehele organisatie ingespeeld worden op veranderingen en kansen. Epic Owners bepalen strategische thema’s samen met belangrijke stakeholders en kennen ze de budgetten toe.

Nog meer over SAFe

Vind je dit artikel interessant? Volg ons dan op LinkedIn en blijf op de hoogte van onze blogs.