De Scrum Sprint

Een afgebakende periode met vaste onderdelen

Een Scrum sprint, een afgebakende tijdsperiode, is de basis van een Scrum project. Elke sprint duurt telkens even lang, meestal tussen de 1 en 4 weken (afhankelijk van het project), en volgen elkaar steeds direct op. Elke sprint bestaat uit een aantal vaste onderdelen (zie onderstaande infographic):

scrum sprint

Elke Scrum sprint kan beschouwd worden als een klein afgebakend project, waarin iets bereikt moet worden. De doorlooptijd is kort om te voorkomen dat er onduidelijkheid en risico’s ontstaan. Daarnaast zorgen korte sprints voor meer mogelijkheden tot feedback aan het einde van elke sprint, waardoor de voorspelbaarheid van het uiteindelijke doel steeds toeneemt.

Scrum sprint annuleren?

Wordt een Scrum sprint wel eens geannuleerd? Alleen de Product Owner is bevoegd om deze beslissing te nemen. Al kan dit wel besloten worden onder invloed van belanghebbenden, het Scrum team of de Scrum Master. Wanneer wordt een sprint geannuleerd? Als het doel van de sprint niet meer relevant is. Dit kan voorkomen als:

  • Het bedrijf de richting zodanig verandert.
  • Als de omstandigheden van de markt veranderen.
  • Als de omstandigheden van de technologie veranderen.

Kortom: een sprint wordt alleen geannuleerd als het écht niet meer relevant is. Maar, omdat sprints vaak zo kort duren, komt dit bijna nooit voor.

Ook interessant: