Scrum sprint planning meeting

scrum sprint planning

Uitleg over de scrum sprint planning meeting

Het werk dat gedaan moet worden in een sprint wordt ingepland tijdens de Scrum sprint planning (meeting), waarbij het hele projectteam aanwezig is. De Scrum sprint planning timebox is maximaal 8 uur, maar meestal is de timebox korter voor kortere sprints. Het is de taak van de Scrum Master om ervoor te zorgen dat deze bijeenkomst ook echt plaatsvindt en dat het doel voor iedereen uit het team duidelijk is. Daarnaast is het in de gaten houden van de tijd zijn verantwoordelijkheid. In deze bijeenkomst worden drie belangrijke vragen gesteld:

  • Scrum sprint planning meeting (1/3): Waarom is deze Spint waardevol? Dit is de eerste vraag die het Scrum Team tijdens de Sprint Planning gaat beantwoorden. Het Team moet dan nadenken over hoe kan het product meer waarde krijgen in de Sprint. Dit leidt tot een Sprint Doel waarmee aan de stakeholder gecommuniceerd waarom de Sprint waardevol is.
  • Scrum sprint planning meeting (2/3): Wat kan er de aankomende sprint gedaan worden? Dit wordt bepaald aan de hand van de Product Backlog waarop de Product Owner heeft aangegeven welke taken de hoogste prioriteit hebben. De Product Owner geeft het sprintdoel aan. Het Scrumteam geeft vervolgens aan hoeveel van deze taken zij in de aankomende sprint op zich kan nemen. Waar nodig geeft de Product Owner extra uitleg bij een item. Als dit gedaan is, formuleert het team een definitief einddoel voor de sprint. Wat moet er af zijn aan het einde van de sprint?
  • Scrum sprint planning meeting (3/3): Hoe zal het geselecteerde werk uitgevoerd worden? Nadat bepaald is wat het doel van de sprint is en aan de hand van welke items dat doel behaald moet worden, bepaalt het projectteam hoe elk item uit de Product Backlog uitgevoerd gaat worden. Dit wordt vaak gedaan als de Product Owner vertrokken is uit de bijeenkomst. Deze items en de daarbijbehorende uitleg vormen vervolgens de Sprint Backlog. Voor ieder item op de  Sprint backlog wordt aan de hand van “Sprint Planning Poker”  bepaald hoe lang men over het specifieke onderdeel zal doen. Deze methode wordt onderstaand uitgelegd. Er zijn ook simpelere methodes om te gebruiken voor het inschatten van de grootte van sprint backlog items, zoals swimlane sizing. Er zijn zelfs Scrum experts die zeggen dat je tijdens een Scrum planning meeting helemaal niet moet stilstaan bij hoe groot items zijn. Zij geven de voorkeur aan direct aan de slag gaan. Dit omdat we als mens maar zeer beperkt inschattingen kunnen doen in complexe projectomgevingen waar we vandaag de dag vaak mee temaken hebben.

Scrum sprint planning checklist

Als Scrum Master kan het handig zijn deze checklist bij de Scrum Sprint Planning Meeting te houden voor een vlekkeloos verloop.

Scrum sprint planning template

Klik op onderstaande afbeelding voor een uitvergrote versie van de Scrum sprint planning template.
Scrum sprint planning template

Bekijk onderstaand een animatie over de Sprint Planning

Sprint Planning Poker in de Scrum Sprint Planning meeting

Hoe werkt Planning poker precies? Tijdens de Scrum sprint planning worden backlog items op grootte of complexiteit geschat. Omdat we slecht zijn in het schatten van absolute waardes (bijv. dit item kost 28 uur), is er binnen Scrum voor gekozen om items relatief ten opzichte van elkaar te schatten (bijv. als dit item 2 “storypoints” is, is dat item 8 “storypoints”). We zijn als mens veel beter in deze relatieve schattingen. Selecteer bij Planning Poker één backlog item. Ieder teamlid legt vervolgens een kaart neer met een inschatting hoe groot of complex een activiteit volgens hem of haar is ten opzichte van voorgaande items. Er zitten regelmatig grote verschillen in de schattingen. De personen met de hoogste en laagste inschatting lichten hun keuze toe. Hierdoor worden de activiteiten meer concreet. Vervolgens start de volgende ronde en gooit iedereen opnieuw een kaart op, met in het achterhoofd de informatie uit de vorige ronde. Dit herhaalt zich totdat er overeenstemming is bereikt. Vaak is dit niet het gemiddelde, maar ligt de uitkomst dichter bij één van de uitersten. Blijft deze uitleg wat abstract? Kijk eens naar dit filmpje, dan wordt het zeker duidelijk.

Planning Poker

In bovenstaand plaatje hebben twee teamleden tijdens de Scrum sprint planning een User Story beoordeeld met “8 storypoints”, terwijl twee andere teamleden denken dat de realisatie “5 storypoints” kost. Omdat een user Story altijd volledig moet worden afgerond in een sprint, kiezen we meestal de hogere inschatting. Zo verzeker je jezelf ervan dat je aan het eind van de sprint een presenteerbare User Story hebt. Als het team vroegtijdig met alle items klaar is, dan tijdens de sprint met de Product Owner worden overlegd om extra User Stories op te pakken.

Het resultaat van Planning Poker is een door het team bepaalde Scrum sprint planning voor de volgende sprint. De voortgang van deze sprint wordt dagelijks bijgehouden op een Scrum takenbord. Zo is in één oogopslag te zien wat er nog gedaan moet worden, waar mensen mee bezig zijn en wat er gedaan is. Zo kan bepaald worden of er bijgestuurd moet worden.

Veel succes bij de volgende Scrum sprint planning! Voel je vrij om bij vragen contact op te nemen!

Ook interessant: