Sprint Retrospective

Tijdens de sprint retrospective wordt teruggekeken op het functioneren van het Scrumteam zelf. Er worden verbeterpunten aangekaart, die in de volgende sprint meegenomen worden. Deze bijeenkomst duurt maximaal 3 uur.

sprint retrospective scrum

De doel van de sprint retrospective

Het doel is:

  • Om terug te kijken hoe de vorige sprint ging met betrekking tot mensen, relaties tussen de teamleden en het proces.
  • Om de mogelijke verbeterpunten in kaart te brengen.
  • Om een plan te maken voor het implementeren van de verbeterpunten.

Uitdagingen bij de sprint retrospective

De Scrum Master moedigt het team aan om te verbeteren, zodat de volgende sprint nóg effectiever en leuker wordt. Het idee van de retrospective is mooi. Dit leidt immers tot verbetering. In theorie zijn de teamleden daarom blij dat ze hier deel van mogen uitmaken. In de praktijk blijkt dit toch vaak anders te werken. Vaak wordt een aantal standaardvragen afgewerkt, waarna het top verbeterpunt wordt gekozen. Als een Scrumteam nog maar kort bij elkaar is, wordt de ‘standaard’ retrospective meestal stap voor stap uitgevoerd. Soms ontstaat er echter te veel stress of wordt de retrospective vergeten, waardoor de retrospective wordt afgeschaft, omdat deze toch zinloos wordt. De ‘ideale’ retrospective bestaat helaas niet, maar er zijn een aantal aandachtspunten waardoor je als teamlid aardig in de buurt komt:

  • Beklim het podium: Ervoor proberen te zorgen dat iedereen tijdens de sprint retrospective iets zegt. Anders zijn steeds dezelfde mensen aan het woord, en worden ook steeds dezelfde verbeterpunten aangedragen die niet altijd de juiste hoeven te zijn.
  • Verzamel gegevens: Probeer de herinneringen van de teamleden te stimuleren. Zo ontstaat er een beeld van de sprint vanuit diverse oogpunten.
  • Genereer inzicht: Met de verzamelde gegevens kun je aan het werk. Je ontdekt patronen en creëert zo een bewustwordingsproces.
  • Beslis wat je gaat doen: Met de ontdekte patronen kun je verbeteringen gaan doorvoeren in de volgende sprint. Laat de teamleden kiezen welke patronen de meeste prioriteit voor verbetering hebben.
  • Sluit de retrospective af: Tijdens dit onderdeel bedank je iedereen voor zijn of haar inzet. Maar doe wel iets met de feedback!

Bekijk ook onze animatie van de Retrospective meeting

Ook interessant: