Epic

Een Epic in de Scrum methodologie is een taak die te groot is om in één keer op te pakken en af te leveren. Epics kunnen opgedeeld worden in User Stories die dan op de Product Backlog kunnen worden geplaatst. Een Epic is eigenlijk een User Story die te groot is om in één Sprint af te ronden.

Een Epic kan verspreid worden over meerdere Sprints en zelfs over meerdere Agile Teams. Het dient als een overkoepelende taak waar door meerdere teams tegelijkertijd aan wordt gewerkt. Stel je voor dat een aannemer huizen bouwt. Hij kan samen met zijn team meerdere huizen per jaar bouwen. De aannemer gaat natuurlijk niet elke keer opnieuw het wiel uitvinden, maar elk huis is wel anders. Zo’n taak als het bouwen van een huis kan je dan beschrijven als een Epic. Een groot project die opgedeeld zal moeten worden in kleine taken.

Wat is een Epic

Een mogelijke beschrijving van een Epic is:

Als reisorganisatie willen wij in 2021, naast georganiseerde reizen naar Europa en Afrika, ook georganiseerde reizen in de Verenigde Staten gaan aanbieden, zodat we een breder marktsegment aanspreken en kunnen groeien als bedrijf. De volgende acceptatiecriteria hanteren wij hierbij:

  • Reizen naar de West-Coast
  • Reizen naar de East-Coast

Als bedrijf blijft het overkoepelende thema het aanbieden van georganiseerde reizen, maar de uitbreiding naar de Verenigde Staten is een te groot project om in één Sprint op te pakken. Dit kan je alleen bereiken door het project op te delen in meerdere User Stories. Een uitbreiding naar de Verenigde Staten is voor dit bedrijf dus te definiëren als een Epic.