Scrum cases

Agile Scrum Group helpt verschillende organisaties met het toepassen van de projectmethodiek Scrum. Hier vind je enkele voorbeelden van dit soort cases.

Rabobank

Onze dienstverlening

Wij stelden voor om enkele medewerkers een trainingsdag/workshop dag te geven. Het doel van de deze dag was basiskennis van Scrum overbrengen, enthousiasme voor Scrum te creëren en resultaten op te leveren waarbij direct de eerste stap in het Scrum project werd gerealiseerd. Deze dag zag er dan op hoofdlijnen als volgt uit:

 • Introductie Scrum
 • Product vision (stip op de horizon) voor het project formuleren
 • Stakeholderanalyse opmaken
 • Eerste versie Product Backlog opstellen

Hoe Scrum implementeren:

 • Team samenstelling, sprintduur, sprintintensiteit, faciliteiten
 • Inpassing Scrumproject in bestaande programma-/projectstructuur, planning
 • Projectsturing & governance
 • Transitie van huidige projectaanpak naar Scrumaanpak

Na het afronden van deze dag waren concreet de volgende producten opgeleverd:

 • Product vision
 • Product Backlog (eerste versie)
 • Stakeholder analyse
 • Transisitieplan (op hoofdlijnen)
 • Implementatieplan (op hoofdlijnen)

Ter voorbereiding op deze dag wilden wij graag nadere informatie verkrijgen (in overleg met opdrachtgever bepalen waar wij dit gingen ophalen) zodat wij voorstellen konden voorbereiden over onder andere de transitie van het huidige project naar een project met een Scrum aanpak.

Onze dienstverlening

Wehkamp wilde gebruik maken van de gecertificeerde 2-daagse Scrum Master trainingen om groepen managers en medewerkers opleiden tot Certified Scrum Master.

Ook interessant: