Scrum@Scale

Wat is Scrum@Scale?

Door Scrum te gebruiken worden producten ontwikkeld door één team. Alleen wordt in het framework niets gezegd over hoe meerdere teams met elkaar samen kunnen werken. Daarom is Scrum@Scale gecreëerd. Hiermee wordt een netwerk samengesteld dat tegelijkertijd vanuit een minimum viable bureaucracy, vergelijkbaar met het MVP,  georganiseerd kan worden.

Omdat Scrum@Scale het originele Scrum framework gebruikt om uit te breiden, is dit proces vrij gemakkelijk. De gelijkenissen met Scrum zijn enorm. Zo wordt er bij Scrum@Scale ook onderscheid gemaakt tussen Product Owners en Scrum Masters. Op deze manier wordt productiviteit maximaal benut.

Scrum@Scale en haar Cycli

In het Scrum@Scale framework wordt onderscheid gemaakt tussen twee cycli: de Scrum Master cyclus en de Product Owner cyclus. Deze zijn in onderstaande afbeelding te zien. Klik voor een grotere versie.

Wat is Scrum@Scale

Klik voor een uitvergrote versie

De cyclus van de Product Owner

In deze cyclus ligt de focus op het “wat”. Daarbij komen de volgende vier onderwerpen aan bod:

 • MetaScrum
 • Chief Product Owner
 • Executive MetaScrum
 • Resultaat van de Product Owner organisatie
 1. MetaScrum

De MetaScrum wordt georganiseerd voor een groep Product Owners die met verschillende Scrum teams aan eenzelfde product werken. Het is belangrijk dat alle Product Owners deelnemen aan deze meeting. Dit is namelijk hét moment dat stakeholders en klanten aangeven aan welke eisen het product moet voldoen. De MetaScrum wordt minimaal één keer per sprint ingepland. De meeting heeft voornamelijk als doel:

 • Creëren van een backlog (gesorteerd op prioriteit)
 • KPIs in de gaten houden
 • Bepalen van overkoepelende visie
 • Creëren Release Plan
 • Tot overeenstemming komen met de stakeholders

 1. Chief Product Owner

De Chief Product Owner kan gezien worden als een Product Owner, zoals we die al kennen. Alleen krijgt deze bij de MetaScrum de naam van Chief Product Owner toegewezen.

 • Samenwerken met de Scrum of Scrums
 • Bepalen van overkoepelende visie
 • Feedback verwerken van de klant
 • Samenstellen van een Product Backlog, inclusief User Stories
 1. Executive MetaScrum

Het hoogste niveau van een MetaScrum wordt de Executive MetaScrum genoemd. Deze is alleen nodig bij de grotere organisaties. Het team van een Executive MetaScrum draagt verantwoordelijkheid voor het bepalen van de visie van het bedrijf. Daarnaast prioriteren zij de taken, zodat alle teams richting hetzelfde punt toewerken.

 1. Resultaat van de Product Owner organisatie

Als alle Product Owners zich houden aan deze werkwijze, wordt een goed georganiseerde organisatie gecreëerd. Het gevolg is dat de teams aan de juiste taken werken, wat vervolgens kan leiden tot:

 • Een overzichtelijke planning van op welk moment klanten producten of diensten mogen verwachten.
 • Backlogs, waarbij rekening gehouden wordt met afhankelijkheden tussen alle Scrum teams.
 • Het creëren van een passende strategische visie, waarbij wordt gekeken naar de wensen van klanten en overige stakeholders.
 • Een decompositie van het werk van hoog tot laag abstractieniveau.

De cyclus van de Scrum Master

In deze cyclus ligt de focus op het “hoe”. Hoe wordt het werkproces gecoördineerd? Hier komen vier onderdelen aan bod:

 • Cross-team coördinatie
 • Continue verbetering
 • Team-level proces
 • Executive Actieteam
 1. Cross-team coördinatie

Het coördineren van verschillende teams komt tot stand middels een Scrum of Scrums meeting (SoS). Ieder Scrum team stelt één persoon aan deel te nemen aan deze meeting, dit wordt visueel zichtbaar gemaakt in onderstaande afbeelding.

In de Scrum of Scrums meeting worden drie vragen behandeld, namelijk:

 • Handelt mijn team op zo’n manier dat het andere teams kan hinderen?
 • Welke belemmeringen kent mijn team?
 • In welke mate zijn de teams onderling afhankelijk van elkaar?

Tevens heeft het SoS team een eigen Product Owner en een Scrum of Scrums Master (SoSM). Laatstgenoemde persoon draagt verantwoordelijkheid voor de oplevering van het product dat alle teams samen hebben ontwikkeld. Bovendien zorgt de SoSM ervoor dat de backlog van obstakels geprioriteerd wordt. Denk verder vooral aan de taken van een normale Scrum Master; de SoSM neemt ook deze werkzaamheden op zich.

 1. Continue verbetering

Het is de taak van de Scrum Master continu bezig te zijn met het verbeteringsproces. Hij herkent hindernissen en zorgt dat het team hier geen last van ondervindt, zodat deze zich ongestoord kan richten op het werkproces. Zaak is dat dit allen gebeurt in een veilige, transparante omgeving.

 1. Team-level process

Uitleg over het team-level process komt uitgebreid aan bod in de Scrum Guide. Meer informatie hierover is daar te vinden. Behoefte aan een snel overzicht? Bekijk dan onze animatie video.

 1. Executive Actieteam

Indien een organisatie van grotere omvang is bestaat er nog een hoger level dan het Scrum of Scrums niveau, namelijk het Executive Actieteam. Wanneer een Scrum of Scrums Master hindernissen niet opgelost krijgt, springt het Executive Actieteam bij alsnog een soepel werkproces voor het team te bewerkstelligen. De leden van het Executive Actieteam komen minimaal één keer per sprint samen, waarbij zij onder andere de eigen backlog updaten.

Het is aan het Executive Actieteam om een Agile Transformatie Backlog samen te stellen. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan bod: (1) bepalen en verbeteren van de kwaliteit van Scrum in een bedrijf, (2) vernieuwende manieren van werken introduceren, (3) langzaam Scrum uitbreiden binnen de organisatie, of (4) Agile professionals aansporen zich te blijven ontwikkelen.

Overlap tussen de cycli

Er bestaat een duidelijke overlap tussen de Product Owner en Scrum Master cyclus op zo’n drie punten, namelijk:

 • Feedback. Zowel de Product Owner (“wat”) als de Scrum Master (“hoe”) verzamelt gedurende het gehele werkproces feedback vanuit de stakeholders. Op deze manier zijn zij in staat zich continu te verbeteren.
 • Team-level proces. Beiden spelen een rol in het team-level proces. Voor meer informatie hierover kun je de Scrum Guide raadplegen.
 • Metrics & transparantie. Scrum kan slechts succesvol zijn wanneer een organisatie volledig transparant is over de status van het werk. Denk hierbij aan het tracken van metrics. Zowel de Product Owner als de Scrum Master bepalen van te voren KPIs en houden deze bij gedurende het proces. Voorbeelden van dergelijke metrics zijn (1) waardecreatie, productiviteit en duurzaamheid.

Ook interessant:

Vind je dit artikel interessant? Volg ons dan op LinkedIn en blijf op de hoogte van onze blogs.

Of deel deze blog in je netwerk.
[addtoany]