Scrum Ceremonies: simpele uitleg bij de 5 ceremonies

Een Scrum project bestaat uit een aantal “Scrum ceremonies” die telkens terugkeren. Het is de verantwoordelijkheid van de Scrum Master dat al deze ceremonies goed doorlopen worden en dat per ceremonie de bijbehorende regels worden opgevolgd. Het is belangrijk om altijd alle ceremonies te doorlopen. Veel organisaties zeggen te “Scrummen” terwijl zij in werkelijkheid bijvoorbeeld nooit een “sprint retrospective” doen. Dit zorgt er voor dat de Scrum Methode niet maximaal tot haar recht kan komen.

scrum ceremonies

De Ceremonies van Scrum op een rij

1. De projectstart 
De projectstart is geen officiële Scrum ceremonie, maar wel heel belangrijk. Het Scrumteam en de Product Owner bespreken wat het doel is van het project, en wat het resultaat moet zijn aan het einde van het project. Ook bespreken ze de deadline, het beschikbare budget en welke mensen aan het project gaan werken. Een goede projectstart is van essentieel belang. Experts zeggen dat 60% van het projectsucces wordt bepaald door de teamsamenstelling, 30% door een goede projectstart, en 10% door coaching tijdens de uitvoering van een project.

2. Sprint planning (meer informatie over de sprint planning)
De sprintplanning is de eerste Scrum ceremonie en vindt ongeveer één keer per 1-2 weken plaats. In een korte sprint worden bepaalde onderdelen van het project afgerond en uitgewerkt. Wat er gedaan moet worden voor de komende sprint legt het Scrum team samen met de Product Owner vast in de sprintplanning.

3. Daily Scrum (meer informatie over de daily standup meeting)
Het Scrum team bespreekt dagelijks de voortgang van het project en eventuele obstakels in ongeveer 15 minuten. Dit is een dagelijkse Scrum ceremonie.

4. Sprint review (meer informatie over de sprint review)
De sprint review is de demonstratie van de resultaten van de sprint. Op dit moment kunnen de klanten en/of stakeholders feedback geven. Deze ceremonie vindt plaats na iedere sprint van één of twee weken.

5. Sprint retrospective (meer informatie over de sprint retrospective)
De retrospective is de afsluiter van de scrum ceremonies. De prestaties van het Scrumteam worden geëvalueerd en het er worden werkafspraken gemaakt om het werkproces te verbeteren. De sprint is hierbij afgerond en er wordt een nieuwe sprint planning gemaakt voor de volgende sprint.

Misverstand

In tegenstelling tot wat velen denken, geeft Scrum geen definitie van een product. Het is een Agile raamwerk dat gericht is op continue verbetering en het cyclisch opleveren van producten met maximale waarde voor de klant. Er wordt een aanpak gehanteerd waarbij het product in overzichtelijke delen wordt opgeleverd. Deze delen (of ‘incrementen’) zijn niet in één keer perfect. Ze worden in iteraties verfijnd en verbeterd.
Ook interessant: