Het Scrum Framework: achterliggende theorie en werkwijze

De theorie achter het Agile Scrum Framework

Scrum is een framework die gebaseerd is op het empirisme. Dit is een theorie die er vanuit gaat dat kennis ontstaat uit ervaringen en dat beslissingen dus worden genomen op basis van wat er al bekend is. Binnen Scrum wordt een iteratieve aanpak gebruikt om voorspelbaarheid te optimaliseren en risico’s onder controle te houden.

Scrum onderscheidt drie pijlers die aan de basis staan van elke implementatie binnen deze empirische procesbesturing: transparantie, inspectie en aanpassing.

  • Transparantie refereert naar het feit dat de voortgang van alle werkzaamheden en taken inzichtelijk is voor het hele team.
  • Met inspectie wordt de constante mogelijkheid tot het controleren en feedback geven bedoeld.
  • Aanpassing gebeurt vervolgens gedurende het hele proces op basis van de feedback die gegeven is.

Scrum is een raamwerk binnen de ‘Agile’ projectaanpak. Agile betekent letterlijk lenig of behendig. Binnen de ICT staat het voor het ontwikkelen van software in korte, overzichtelijke periodes die vaak niet langer dan een maand duren. Deze periodes heten ‘iteraties’ en zijn als het waren zelf kleine projecten.

Bij een Agile ontwikkelingsproces werkt het team intensief samen en communiceert persoonlijk met stakeholders. Het team probeert aan het einde van iedere iteratie of “sprint” vrijwel altijd iets nuttigs op te leveren. Na iedere iteratie bekijkt het team de projectprioriteiten opnieuw.
agile scrum methode uitleg en betekenis

De werkwijze van Scrum

Om verwarring te voorkomen; Scrum is geen proces of techniek voor het maken van producten, maar een framework dat als hulpmiddel gebruikt kan worden bij de ontwikkeling van producten of diensten. Binnen het Scrum framework wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende verantwoordelijkheden: Scrum Master, Product Owner, en Developers. Elke rol heeft eigen functies en werkzaamheden binnen het team, die allemaal essentieel zijn in het behalen van succes. De regels en stappen binnen Scrum zorgen ervoor dat al deze verschillende functies en werkzaamheden met elkaar verbonden zijn, waarbij interactie een belangrijk aspect is. Op ons kennisplatform voor Scrum Masters vind je handige checklists voor iedere scrum meeting.

Over het algemeen kan gesteld worden dat Scrum makkelijk is om te begrijpen, maar vaak moeilijker is om perfect uit te voeren.

Meer weten over de Scrum Master? Bekijk onze animatie video.

Ook interessant: