Het Spotify Model

Wanneer een organisatie met Agile Scrum gaat werken zal deze zelfsturende teams samenstellen. Echter kunnen ook meerdere teams aan hetzelfde project werken. Maar hoe zorg je hierbij voor een goede samenwerking? Bij Spotify hebben ze hier antwoord op. Het organisatiemodel van Spotify dient tegenwoordig als voorbeeld voor verschillende multinationals, zoals ING. Leer meer over het Spotify Model in dit artikel, waarbij alle facetten zullen worden belicht.

Agile en Scrum voor grote organisaties

Een traditioneel Scrum team bestaat uit zo’n 7 tot maximaal 11 personen. Hieronder vallen de Product Owner – die de Product Backlog beheert en contact houdt met de stakeholders -, de Scrum Master – die het werkproces faciliteert – en de Developers. Laatstgenoemde is een multidisciplinair team van zo’n 5 tot 9 leden die de werkzaamheden uitvoeren tijdens een sprint met als doel een product of dienst op te leveren.

Maar hoe gaat het in zijn werk wanneer er werk ligt voor 1000 personen in plaats van 11? Worden er dan meer teams samengesteld? Of worden de Scrum teams groter? En wie stuurt de teamleden aan? Hoe zal de samenwerking tussen meerdere teams verlopen?

Organisatiemodel van Spotify

Spotify implementeerde het Scrum Framework zodanig goed in haar organisatie dat het nu bekend staat als het Spotify Model. Sinds de streamingdienst in 2006 werd opgericht heeft het inmiddels 140 miljoen actieve gebruikers geworven, die toegang hebben tot zo’n 30 miljoen nummers. Tegenwoordig werken er 1600 mensen bij Spotify en had het bedrijf in 2015 een omzet van 2,18 miljard dollar. Het is dus niet zo gek dat andere bedrijven het organisatiemodel over hebben genomen.

Het Spotify Model

Het Spotify Model bestaat uit Squads, Tribes, Chapters en Guilds.

Squads

Squads, vergelijkbaar met een Scrum team, vormen de basis van het Spotify Model. Squads zijn zelfsturend; dat wil zeggen dat ieder individueel team over alle kennis beschikt een product of dienst te van begin tot eind te ontwikkelen. Bij Spotify wordt aan iedere Squad een lange termijn missie toegewezen, waarbij zij verantwoordelijkheid dragen voor een onderdeel van de streamingdienst.

Ondanks dat een Squad geen teamleider heeft, is er wel een toegewezen Product Owner aanwezig om de werkzaamheden te prioriteren. Deze persoon bemoeit zich verder niet met het werkproces.

Om te strategische koers van de organisatie te bepalen komen de Product Owners van alle Squads bij elkaar. Na de ontwikkeling van deze roadmap vertaalt de Product Owner dit naar een passende Product Backlog voor het eigen Scrum team.

Afsluitend is er altijd een Agile Coach beschikbaar om een helpende hand te bieden aan een Squad. Zo kan een Agile Coach het team wijzen op belemmeringen en een manier om deze te verhelpen. Daarnaast regelt deze coach de Sprint Retrospective meeting en de Sprint Planning meeting.

Wil je meer weten over het opschalen van Scrum? Raadpleeg dan het artikel over Scrum@Scale

Tribes

In één Tribe werken meerdere Squads samen aan hetzelfde product of dienst.

Per Tribe wordt één leider aangewezen die verantwoordelijk is voor het in banen leiden een prettige werkomgeving voor alle samenwerkende Squads. Vaak werken de Squads van één Tribe in hetzelfde kantoorgebouw, zodat een optimale samenwerking kan worden bewerkstelligd.

Doorgaans is een Tribe niet groter dan 100 personen. Dit komt doordat mensen over het algemeen niet meer dan 100 sociale relaties kunnen onderhouden.

Regelmatig worden meetings georganiseerd, zodat iedereen op de hoogte wordt gehouden met elkaars werk. Alle Squads kunnen op deze momenten de uitgevoerde werkzaamheden demonstreren.

Chapters en Guilds

Werknemers met dezelfde vaardigheden zijn verdeeld over alle Squads; multidisciplinaire teams beschikken over een tal van verschillende expertises. Om deze reden zijn Chapters en Guids opgericht om mensen met dezelfde vaardigheden bij elkaar te brengen.

In een Chapter zitten werknemers met dezelfde expertise binnen één Tribe. Regelmatig worden meetings ingelast om, onder leiding van een Chapter-leider, ervaringen, kennis en uitdagingen met elkaar te delen. Daarnaast is het de taak van de Chapter-leider begeleiding te geven aan de werknemers in de ontwikkeling van bepaalde vaardigheden en het vastleggen van salarissen.

Guilds

Guilds zijn opgericht om werknemers met dezelfde vaardigheden en/of interessegebieden samen te brengen, onder de voorwaarde dat zij niet verbonden zijn aan Tribe. Meetings worden georganiseerd door de Guild coördinator, zodat deze medewerkers ervaringen en kennis kunnen delen. Dit is zeer gunstig voor de verbetering van de organisatie.

Wanneer teams met elkaar samenwerken aan hetzelfde product wordt vaak een persoon aangesteld die verantwoordelijkheid neemt over het eindproduct. Zo heeft Spotify een System Owner die verantwoordelijkheid draagt voor de werking van het programma op systemen zoals Android en Windows.

Scrum of Scrums

Het gebeurt regelmatig dat Squads, werkend aan hetzelfde product of dienst, van elkaar afhankelijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan een deelproduct dat getest moet worden alvorens een andere Squad de functie ten uitvoer kan brengen.

Ter voorkoming van eventueel oponthoud in het werkproces worden Scrum of Scrums georganiseerd. Dit zijn bijeenkomsten waarin vertegenwoordigers van ieder afzonderlijk team samenkomen om de werkzaamheden op elkaar af te stemmen.

De kracht van het Spotify Model

Spotify heeft een zeer krachtig organisatiemodel neergezet. Aan de ene kant hebben zij werknemers met verschillende expertises bij elkaar gebracht (Squads), zodat zij samen een product of dienst kunnen opleveren. Aan de andere kant krijgen werknemers met dezelfde vaardigheden de kans kennis en ervaringen te delen met elkaar (Chapters en Guilds), zodat zij zich kunnen blijven ontwikkelen.

Ook interessant:

Vind je dit artikel interessant? Volg ons dan op LinkedIn en blijf op de hoogte van onze blogs.

Of deel deze blog in je netwerk.
[addtoany]