De 3 Scrum verantwoordelijkheden eenvoudig uitgelegd

Er zijn drie verschillende Agile Scrum verantwoordelijkheden die vervuld moeten worden: de Product Owner, de Scrum Master en het Scrumteam. Al deze Scrum verantwoordelijkheden hebben brengen verschillende taken met zich mee. Een belangrijke succesfactor van Scrum is het zelforganiserend vermogen van het team. Klik op onderstaande Infographic om te begrijpen hoe de drie verantwoordelijkheden samen maximale waarde voor jouw klant klant creëren.

agile scrum loggen met uitleg en tips

De verantwoordelijkheden binnen Scrum

Bij Scrum zijn er drie verantwoordelijkheden te onderscheiden. Hoewel ieder zijn eigen verantwoordelijkheid heeft, staat een goede samenwerking altijd voorop.

De Scrum Master
De Scrum Master ondersteunt het proces en is er voor het team. Hij begeleidt het team door ervoor te zorgen dat het juiste proces wordt gevolgd. Wanneer er extra trainingen nodig zijn is hij degene die deze verzorgt. Ook is hij verantwoordelijk voor alle vergaderingen en het regelen van voorzieningen zoals een werkruimte, software en hardware. Eigenlijk is hij de persoon die ervoor zorgt dat de teamleden ongestoord hun werk kunnen doen. Zo is het niet de bedoeling dat anderen tussendoor komen met extra eisen of werkzaamheden.

Echter is de Scrum Master niet hetzelfde als een projectmanager. Om de openheid en samenwerking te bevorderen houdt de Scrum Master zich niet bezig met personele zaken als selectie, beoordeling en beloning van de teamleden.

Product Owner
De Product Owner vertegenwoordigt de belangen van de klant. Hij is de opdrachtgever of hij kan de klant zelf zijn. Hij heeft er het meeste belang bij dat het product gemaakt wordt en dat het van goede kwaliteit is, hij betaalt namelijk de rekening.

Ook beheert hij of zij de backlog, hij bepaalt dus in welke volgorde wat gedaan moet worden. De belangrijkste wensen staan altijd bovenaan omdat deze het meeste voordeel opleveren.

Het team
Het team is multidisciplinair samengesteld en verantwoordelijk voor het afleveren van het product aan het einde van elke sprint. De teamleden zorgen ervoor dat het product voldoet aan de wensen van de klant en dat het binnen de sprint wordt geproduceerd. Meestal bestaat het team uit 3 tot 9 personen, die zichzelf organiseren. Het team doet al het werk aan het product: de analyse, het ontwerp, de ontwikkeling, de testen en de documentatie.

scrum verantwoordelijkheden met uitleg

Puntsgewijs overzicht van de scrum verantwoordelijkheden

De volgende punten geven informatie over welke verantwoordelijkheden Scrum bevat, met nadruk op het Scrum team:

  • Het Scrumteam is zelf verantwoordelijk voor het resultaat en de planning, de verdeling van het werk en de bewaking van de voortgang.
  • Het opdelen van het werk in kleine ‘items’ van 2 tot 4 uur geeft het team zelf de mogelijkheid om de voortgang te bewaken. Ook geeft het meerdere keren per dag voldoening over bereikte resultaten en zorgt het dus voor extra motivatie.
  • Het Scrumteam heeft geen “projectleider” die hoger in rang staat, want dan voelen de teamleden zichzelf minder verantwoordelijk voor de voortgang. Er is een Scrum Master die gelijk staat met het team en verantwoordelijk is voor dezelfde doelen.
  • Feedback is noodzakelijk om een goed product te ontwikkelen. Daarom is er veel en intensief contact tussen de klant (via de Product Owner) en het Scrumteam.
  • De Product Owner bepaalt het ‘wat’, het Scrumteam bepaalt het ‘hoe’. Deze rolverdeling is duidelijk en hierdoor blijft iedereen in zijn waarde en kracht.
  • De dagelijkse planning en werkverdeling wordt door het Scrum team zelf bepaald op basis van prioriteiten en doelen.
  • Tijdens een sprint staan alle taken duidelijk weergegeven op het Scrum takenbord en bepalen de teamleden zelf welke taken op welk moment uitgevoerd moeten worden en wie dit gaat doen.
  • Iedere sprint wordt afgesloten met een evaluatie en een rapport van leerpunten (‘sprint retrospective‘) zodat het team hiervan kan leren en de volgende sprint nog beter kan uitvoeren.

Meer weten over de Sprint Retrospective? Bekijk dan onze animatie video.

Starten met Scrum

Een voordeel van Scrum is dat de invoering ervan helemaal niet lang hoeft te duren. De verschillende scrum verantwoordelijkheden zijn met een korte training, zonder al te veel uitleg, goed te begrijpen. Dwangmatig één aanpak of regels volgen hoeft niet. In de praktijk blijkt dat er veel variaties mogelijk zijn binnen Scrum.

Ook interessant: