Stakeholders

Onder de stakeholders vallen alle klanten van een Scrum team. Dit zijn de eindgebruikers van het te ontwikkelen product. Met input van de stakeholders zullen de Developers het gewenste product/dienst creëren. Maar niet zonder begeleiding van de Product Owner. Deze persoon heeft contact met de stakeholders en zorgt ervoor dat de wensen, eisen en opmerkingen terecht komen bij de Developers.

De verantwoordelijkheid van stakeholders bij de Product Backlog

Stakeholders vervullen een belangrijke taak in het samenstellen van de Product Backlog. Als klant zijnde kunnen zij het de Developers duidelijk maken welke werkzaamheden verricht moeten worden om tot het beoogde product te komen. Hierbij geven zij precies aan welke wensen zij hebben ten aanzien van het product. Daarom is het zaak aandacht te besteden aan de stakeholders door goed naar hen te luisteren. Het is de verantwoordelijkheid van de Product Owner de communicatie tussen het Scrum team en de stakeholders te verzorgen.

Om vorm te geven aan de wensen van de eindgebruikers van het product worden User Stories opgesteld. Dit zijn korte beschrijvingen van kenmerken van een (deel)product, gezien vanaf het oogpunt van de eindgebruiker. In een User Story wordt de eindgebruiker genoemd, wat hij/zij wenst en waarom. De opgestelde User Stories worden vervolgens opgedeeld in behapbare Sprints. Zo wordt na iedere Sprint een onderdeel van het product opgeleverd.

De Sprint Review

Na afronding van een Sprint wordt een Sprint Review georganiseerd. Het Scrum team presenteert tijdens deze meeting de behaalde resultaten aan de stakeholders. Dit moment geeft de klant de kans feedback te geven op het tot nu toe ontwikkelde product. Deze feedback is zeer waardevol voor de Developers, omdat zij op deze manier direct op de wensen van de klant kunnen inspelen. Het uiteindelijke product zal hierdoor zo dicht mogelijk op het gewenste product van de stakeholder aansluiten.

Meer weten over de Sprint Review? Bekijk dan onze animatie video.

Ook interessant: