User Story

Een User Story is een korte beschrijving (Story) van wat een gebruiker (User) wil. User Stories worden gebruikt bij het ontwikkelen van producten of software binnen Agile raamwerken, waaronder Scrum. Een User Story bestaat uit enkele zinnen waarin staat wat de gebruiker van het product moet / wil doen. Een User Story is eigenlijk weinig gedetailleerd en zou moeten kunnen passen op een post-it. Via de User Story heeft de gebruiker invloed op het ontwikkelen van een systeem of product en uiteindelijk de functionaliteit ervan.

Waaruit bestaat een User Story?

Een User Story bestaat uit drie onderdelen:

  • Beschrijving in de vorm van “Als [verantwoordelijkheid], wil ik [functionaliteit], zodat ik [reden]”
  • Gesprek / discussie over de User Story om de details te bespreken. Deze worden vastgelegd. Dit gebeurt tijdens backlog grooming of de Sprint Planning.
  • Testdetails waarmee bepaald wordt of de User Story compleet is. Dit noem je de acceptatiecriteria en definition of done.

Alles weten over de Sprint Planning? Bekijk onze animatie video.

Wat zijn de eigenschappen van een goede User Story?

Een User Story is:

  • I – Independent: beschrijft functionaliteiten die onafhankelijk van elkaar geïmplementeerd kunnen worden.
  • N – Negotiable: is onderhandelbaar. De User Story is niet zoals bij traditionele projecten volledig voorgedefinieerd. Daarentegen krijgt het Developers zelf de ruimte om een User Story naar eigen inzicht zo optimaal mogelijk te realiseren.
  • V – Valuable: is waardevol voor tenminste één van de stakeholders.
  • E – Estimable: kan ervoor zorgen dat het team de complexiteit en de benodigde capaciteit bepaalt om de User Story te realiseren.
  • S – Small: implementatie van de User Story dient korter te duren dan een sprint. Bij User Stories die later gerealiseerd worden kan een User Story langer duren. Een User Story die te groot is om in één sprint te realiseren wordt ook wel een Epic genoemd.
  • T – Testable: stakeholders en de Product Owner weten precies wat de User Story inhoudt en waarop deze beoordeeld wordt met testen. Dit is geformuleerd in de acceptatiecriteria en de definition of done.