Scrum of Scrums

Idealiter bestaat een Scrumteam uit 3 tot 9 personen. Maar, wat als je een groot project gaat aanpakken waar veel meer dan 9 mensen voor nodig zijn? In plaats van het groter maken van één Scrumteam, is er de mogelijkheid om meerdere afzonderlijke teams samen te stellen die gezamenlijk aan hetzelfde project werken. Een techniek om dit soort projecten op te pakken is door middel van ‘Scrum of Scrums’.

Schematisch zou de Scrum of Scrums aanpak er zo uit kunnen zien:

scrum-of-scrums

Met behulp van deze techniek gaat elk afzonderlijk Scrumteam op de normale Scrum manier te werk. Het enige verschil is dat er per team 1 persoon wordt aangewezen die het hele team vertegenwoordigt bij de Scrum of Scrums meeting. Tijdens deze bijeenkomst komen alle vertegenwoordigers van de teams samen om zo het werk van alle Scrumteams gezamenlijk te coördineren. In de meeste organisaties vindt een Scrum of Scrums meeting 2 tot 3 keer per week plaats.

Scrum of Scrums meeting

De persoon die namens een Scrumteam de Scrum of Scrums meeting zal bijwonen, wordt bepaald door de teamleden onderling. Maar dit betekent niet dat deze persoon vervolgens altijd degene zal zijn die het team vertegenwoordigt. Gedurende het project kan er iemand anders door het team aangewezen worden: dit wordt bepaald op basis van wat er waarschijnlijk besproken zal worden tijdens de meeting en wie uit het team in de beste positie is om dat te begrijpen.

Als er weinig teams werken aan het project en de Scrum of Scrums meeting te klein zal gaan worden, dan kan het een goede keuze zijn om twee vertegenwoordigers van elk team te laten deelnemen. De Scrum Master kan dan bijvoorbeeld aanhaken, samen met de persoon die door het team is aangewezen.

De drie vragen die tijdens de Daily Scrum of Scrums meeting gesteld zouden kunnen worden, zijn uit de Scrum Guide 2020 geschrapt. In de 2017 versie hadden ze de status van suggestie. We sommen ze echter nog even voor je op om een beeld te geven de van de onderwerpen die behandeld kunnen worden.

1. Wat heeft je team gedaan sinds de vorige meeting?
2. Wat is je team van plan te gaan doen voor de volgende meeting?
3. Is er iets dat je team in de weg staat?

Ook interessant: