Het Scrum takenbord

takenbord

Binnen Scrum wordt gewerkt met een takenbord. Het Scrum takenbord is bedoeld als hulpmiddel bij het overzichtelijk maken van de stand van zaken binnen een sprint. Alle taken die voor een sprint geselecteerd zijn, worden opgenomen in de Sprint Backlog en hangen op post-its in één van de drie kolommen op het bord: To Do, Doing of Done. De belangrijkste taken moeten boven aan het bord hangen. Dit bord geeft in één oogopslag inzicht in de status van een sprint:

  • To do. Alle taken die uitgevoerd moeten worden binnen de sprint.
  • Doing. De taken binnen de sprint waar op dat moment aan gewerkt wordt.
  • Done. Alle taken die zijn afgerond binnen de sprint.

Uiteindelijk is het doel om aan het einde van iedere sprint alle taken onder de laatste kolom te hebben geplakt. Dat betekent namelijk dat alle taken die vooraf zijn bepaald ook zijn uitgevoerd en dat het doel van de sprint behaald is. Het takenbord is voor het Scrumteam de centrale plaats om de aanpak van het resterende werk af te stemmen. Het takenbord wordt ook wel een Scrum Board genoemd, en wordt ook gebruikt tijdens de Daily Scrum.

Meer weten over de Daily Scrum? Bekijk onze animatie video.

Maar wat gebeurt er als de sprint is afgelopen en niet alle taken staat onder ‘Done’? Taken kunnen dan worden teruggeplaatst in de Product Backlog. De Product Owner kijkt dan vervolgens of deze taken in de volgende sprint passen.